R 166-HTC skp

» Geplaatst op mrt 17, 2016 in Respect

R 166-HTC skp

2015 04 02

Betreft een perceel langsheen een invalsweg, het is ook een hoekperceel, met rustig straat. Het project bevindt zich aan het begin van de bebouwde kern, en het eind van een eerder agrarische invulling.

Het is een langgerekt perceel, waardoor de tuin in hoofdzaak zijdelings is ingepland.
Het uitbreiden van de woning, in de hoogte. De zijdelingse aanbouw is opgericht in 2001, en werd verder uitwerkt met een slaapkamer op de verdieping. Qua oppervlakte op het terrein zijn er geen wijzigingen, behalve dan het afbreken van de hondenhokken en andere bijvoegsels.

Intern wordt er wel wat gewijzigd, zoals het inrichten van de badkamer op de verdieping, en werd de circulatie herzien. Hierbij werd de kelder gesupprimeerd en is de zolder omgebouwd naar technische ruimte, die dan niet meer als leefruimte wordt gebruikt.

De bestaande aanbouw en de nieuwe uitbreiding werden als een geheel geconcipieerd. De fasen van uitbreiding zullen dusdanig niet leesbaar zijn. Hiervoor wordt het geheel los van het oude volume in gevelbepleistering uitgewerkt.

Om redenen van privacy wordt de muur langs de nieuwe slaapkamer doorgetrokken, zoals vooraf besproken.

De woning bleef – met uitbreiding, eigen materiaalgebruik en vormgeving – geïntegreerd met de omgevende woningen door zijn ligging, allemaal woningen met elk hun eigenheid en stijlkenmerken van de verschillende bouwperioden.